اطلاعات فنی

توضیحات

کلرید پتاسیم (KCl یا نمک پتاسیم) یک نمک متال هالید است که از پتاسیم و کلر تشکیل شده است. بی بو است و ظاهر کریستالی سفید یا بی رنگ دارد. جامد، به آسانی در آب حل می شود و محلول های آن طعمی شبیه نمک دارند.