اطلاعات فنی

توضیحات

پودر کلرید کلسیم %94 (CaCI2) یک نمک پایه با رطوبت سنجی و بسیار محلول در آب است. کلرید کلسیم برای تنظیم فعالیت فازآبی سیالات حفاری پایه روغن امولسیون معکوس برای حفظ فعالیت متعادل بین سیال و سازند استفاده می شود.