اطلاعات فنی

توضیحات

کلرید کلسیم صنعتی نوعی کلرید کلسیم است که معمولاً به صورت مونوهیدرات یا دی هیدرات با خلوص 78 درصد تولید می شود. کلرید کلسیم صنعتی 78 درصد برای کاربردهای مختلف صنعتی مانند نفت و صنایع پتروشیمی بسیار سودمند است.