اطلاعات فنی

توضیحات

سود پرک ماده ای جامد و سفیدرنگ و به شکل پرک شده و یا گرانوله، با دمای ذوب ۱۳۹۰ درجه سانتی‌گراد و چگالی ۲,۱۳ گرم بر سانتی متر مکعب می‌باشد.مشخصات و خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده به صورت جامد سفید رنگ و بدون بو می‌باشد.این ماده شیمیایی در آب بسیار محلول است.