اطلاعات فنی

توضیحات

یکی از مهمترین مواد شیمیایی با طیف وسیعی از کاربرد ها که در تولیدات مواد شیمیایی قلیایی مورد استفاده قرار میگیرد..سودا اش لایت دارای دانه های کوچکتر از نوع متراکم است. در فرآیند شیمیایی، سودا اش لایت ابتدا تشکیل می شود و حاوی 5 درصد کلرید سدیم کمتر از نوع متراکم است.