اطلاعات فنی

توضیحات

یکی از مهمترین مواد شیمیایی با طیف وسیعی از کاربرد ها که در تولیدات مواد شیمیایی قلیایی مورد استفاده قرار میگیرد. کربنات سدیم بدون آب با نام متداول سودا اش در صنعت شناخته می شود . پس از دریافت نور خاکستر سودا در فرآیند Solvay، کم آبی ادامه می یابد تا محصولی با چگالی بالاتر به دست آید. علاوه بر این، با ادامه کم آبی، اندازه کریستال های کربنات سدیم بزرگتر می شود.