اطلاعات فنی

توضیحات

زایلن یا دی متیل بنزن یک مایع بی رنگ و یکی از ترکیبات هیدروکربنی معطر است که یک حلقه بنزن با دو گروه متیل در موقعیت های مختلف به آن متصل است. زایلن یکی از 30 ترکیب شیمیایی است که به صورت انبوه تولید و در صنایع رنگ، چسب، روان کننده و جوهر، آبکاری، چرم و کاغذ، شوینده ها و پاک کننده ها، سوخت های مختلف و ترکیبات زایلن استفاده می شود.