بلاگ

قرار ملاقات تجاری با حضور آقایان عزیزو چابی (سفیر سابق بنین در ایران)، دکتر بخشی(سفیر محترم ایران در ماداگاسکار)، پویا یکتاخواه (مدیرعامل شرکت تهران سنبله) و گودونو(بازرگانی از کشور بنین)CEO of Tehran Sonboleh Co.) and Mr.Godonou Seveho (Businessman from Benin)