بلاگ

قرار ملاقات تجاری با حضور آقایان عزیزو چابی (سفیر سابق بنین در ایران)، دکتر بخشی(سفیر محترم ایران در ماداگاسکار)، پویا یکتاخواه (مدیرعامل شرکت تهران سنبله) و گودونو(بازرگانی از کشور بنین)

دیدار پویا یکتا خواه (مدیر عامل شرکت تهران سنبله) با دکتر عزیزو چابی ایمورو ، سفیر بنین و گفتگو در خصوص فعالیت‌های تجاری